Groot hormoonprofiel Man

Groot hormoonprofiel Man 2017-10-11T11:49:46+02:00

Bij deze test worden bij een man de hormonen oestradiol, testosteron en DHEA gemeten in speeksel. Testosteron reguleert de ontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken en de voortplantingsfunctie. Het bevordert de eiwitaanmaak op veel plaatsen in het lichaam. De hoeveelheid totaal testosteron neemt af met de leeftijd. Omdat de hoeveelheid gebonden testosteron toeneemt met de leeftijd, neemt de hoeveelheid vrij testosteron zelfs meer af dan de hoeveelheid totaal testosteron. De afname van testosteron wordt geassocieerd met verminderde spiermassa en -kracht in oudere mannen. Het vergroot de kans op lichamelijke beperkingen en verlies van onafhankelijkheid. Een lage testosteronspiegel beïnvloedt het seksuele functioneren.

Het hormoon DHEA heeft invloed op de gemoedstoestand, het immuunsysteem, de bloedsomloop, de bloedsuikerspiegel, het botmetabolisme, het seksuele functioneren en de fysieke kracht. Het beschermt het zenuwstelsel en verbetert de cognitieve functies en het geheugen. Van oestrogenen, waarvan oestradiol de belangrijkste is, is aangetoond dat ze een regulerende functie hebben in het centrale zenuwstelsel, het cardiovasculaire systeem en het botmetabolisme. Uit onderzoek is gebleken dat oestradiol en T4 mogelijk een beschermend effect hebben op DNA-schade in sperma. Geslachtshormonen, met name oestradiol en progesteron, blijken een rol te spelen bij de pijnperceptie.

Aanleiding voor het inzetten van deze test kunnen onder andere zijn: chronische pijn, onverklaarbare pijn, vruchtbaarheidsproblematiek, libidoproblemen, vermoeidheidsproblemen, krachtverlies en concentratieproblemen.

Als onderzoeksmateriaal wordt speeksel gebruikt. Speeksel wordt voornamelijk gevormd door drie paren grote speekselklieren: de glandula parotis, de gl. sublingualis en de gl. submandibularis. Het weefsel van speekselklieren bestaat uit een systeem van uitvoergangen, omringd door een netwerk van haarvaten dat bijeengehouden wordt door bindweefsel. In de uiteinden van de gangen wordt primair speeksel geproduceerd, waarin het bloed vanuit de haarvaten is gefilterd door de membranen van de acinuscellen. De lipofiele bijnierschorshormonen kunnen het membraan van de acinuscellen passeren en overgaan in het speeksel. Niet alleen voor de bijnierschorshormonen cortisol en DHEA, maar ook voor de bepaling van de geslachtshormonen oestradiol, progesteron en testosteron is de concentratiebepaling in speeksel zinvol.

In gebonden vorm zijn hormonen inactief. Voor de vaststelling van specifieke hormonale activiteiten is het daarom belangrijk om de concentratie vrije hormonen te bepalen. Ongeveer 95 tot 99% van de bijnierschorshormonen in bloed is aan eiwitten gebonden (bijvoorbeeld CBG (corticosteroïd-bindend globuline), SHBG (geslachtshormoon-bindend globuline) en albumine). In speeksel daarentegen is dit slechts 1-5%.

Klein Hormoonprofiel man

Bij deze test worden bij een man de hormonen testosteron en DHEA gemeten in speeksel.
Testosteron reguleert de ontwikkeling van de mannelijke geslachtskenmerken en de voortplantingsfunctie. Het bevordert de eiwitaanmaak op veel plaatsen in het lichaam. De hoeveelheid totaal testosteron neemt af met de leeftijd. Omdat de hoeveelheid gebonden testosteron toeneemt met de leeftijd, neemt de hoeveelheid vrij testosteron zelfs meer af dan de hoeveelheid totaal testosteron. De afname van testosteron wordt geassocieerd met verminderde spiermassa en -kracht in oudere mannen. Het vergroot de kans op lichamelijke beperkingen en verlies van onafhankelijkheid. Een lage testosteronspiegel beïnvloedt het seksuele functioneren.
De concentraties totaal en vrij testosteron zijn verlaagd in mannen met het metabool syndroom.
Het hormoon DHEA heeft invloed op de gemoedstoestand, het immuunsysteem, de bloedsomloop, de bloedsuikerspiegel, het botmetabolisme, het seksuele functioneren en de fysieke kracht. Het beschermt het zenuwstelsel en verbetert de cognitieve functies en het geheugen.
Aanleiding voor het inzetten van deze test kunnen onder andere zijn: libidoproblemen, vermoeidheidsproblemen, krachtverlies en concentratieproblemen.