Geschiktheidstest sportvasten

Geschiktheidstest sportvasten 2017-10-11T11:47:47+02:00

Is sportvasten geschikt voor mij?

Sportvastenis niet een trainingsmethode om ‘even erbij te doen’. Het vergt een echte ‘commitment’, en alleen serieus gemotiveerde mensen zullen grote successen behalen bij het volgen van het traject. Om erachter te komen of deze methode voor u geschikt is, kunt u onderstaande vragen beantwoorden.

1. Bent u echt gemotiveerd uw leven te veranderen en te starten met sportvasten om af te vallen, vitaler te worden en betere sportprestaties te kunnen leveren?

 Ja: automatisch door naar de volgende vraag
 Nee: Sportvasten vergt energie en motivatie. Zonder deze twee factoren is het behalen van succes veel moeilijker. Wij raden u daarom af de kuur op dit moment te doen.

2. Bent u in staat tijdens de laatste afbouwdag, de vastendagen en de eerste opbouwdag minder hard te werken of vrij te nemen (bv een lang weekend)?

 Ja: automatisch door naar de volgende vraag
 Nee: Tijdens de sportvastenkuur is het verstandig wat rustiger aan te doen. Sportvasten kost veel energie en kan u momenten geven van grote vermoeidheid. Kunt u geen dagen plannen met rust en minder drukte dan kunt u de kuur beter op een later tijdstip doen, wanneer u wel voldoende tijd kunt vrijmaken.

3. Bent u in staat 30 minuten achtereenvolgens te sporten?

 Ja: automatisch door naar de volgende vraag
 Nee: Het is belangrijk dat u voldoende fit bent om te sporten, anders zal het sporten tijdens de sportvastenkuur te belastend zijn. Probeer eerst uw conditie te verbeteren. Een sportvastencoach of -therapeut kan u hierbij helpen met behulp van de ‘Prepare for the Switch’-richtlijnen.

4. Gebruikt u geneesmiddelen (met uitzondering van de anticonceptiepil)?

 Ja: U dient eerst contact op te nemen met uw arts of u met deze geneesmiddelen mag sportvasten. Het kan zijn dat u eerst uw geneesmiddelen moet stoppen. Neem contact op met de sportvastentherapeut Mieke Dams voor overleg (een sportvastencoach is hiervoor niet gekwalificeerd).
 Nee: automatisch door naar de volgende vraag

5. Bent u onder behandeling van een arts voor een ziekte?

 Ja: U dient eerst contact op te nemen met uw arts of u met uw ziekte mag vasten. Neem contact op met een sportvastentherapeut voor overleg (een sportvastencoach is hiervoor niet gekwalificeerd).
 Nee: automatisch door naar de volgende vraag

6. Heeft u nu of in het verleden te kampen gehad met een eetstoornis?

 Ja: U dient eerst contact op te nemen met uw arts of u mag vasten. Neem contact op met een sportvastentherapeut voor overleg (een sportvastencoach is hiervoor niet gekwalificeerd).
 Nee: automatisch door naar de volgende vraag

7. Bent u van plan ook na de sportvastenkuur te blijven sporten?

 Ja: Gefeliciteerd, sportvasten is waarschijnlijk een zeer geschikte methode voor u om vitaler en slanker te worden. Neem contact op met je sportvastentherapeut om te starten.
 Nee: Voor blijvend resultaat is het noodzakelijk 2 tot 3 keer per week te blijven sporten. Als u dat niet kunt is sportvasten minder geschikt voor u. Met de ‘Keep the Switch’ richtlijnen kunt u gemakkelijk de switch behouden.